Ansök till Dinglegymnasiet

Vi erbjuder dig högkvalitativ utbildning, en fin miljö och ett minne för livet. Sök till oss och kom bli en del av gemenskapen. 

Vi har riksintag vilket innebär att oavsett vart du bor har du rätt att söka till det nationella naturbruksprogrammet och det individuella programmet programinriktat val på Dinglegymnasiet.

Du gör din ansökan digitalt, men tillvägagångssättet kan vara olika beroende på vart du bor. Prata med en studie -och yrkesvägledare på din nuvarande skola och be om hjälp. Går du inte i någon grundskola kan du kontakta Antagning Fyrbodal (Länk https://antagning.fyrbodal.se/)

För att söka till Dinglegymnasiet använder du följande kurskoder:

 • Naturbruksprogrammet inriktning Djurvård – NBDJU
  (Välj profil Djurvård eller Hund under extraval)
 • Naturbruksprogrammet inriktning Hästhållning- NBHAT
 • Naturbruksprogrammet inriktning Trädgård –NBTRA

Du som inte är behörig till ett nationellt program kan söka till ett Introduktionsprogram mot naturbruksprogrammet beroende på vilka betyg du har från grundskolan. Vi erbjuder:

Programinriktat val; mot Naturbruksprogrammet inriktning Djurvård – IMVNBdjr (G)
Programinriktat val; mot Naturbruksprogrammet inriktning Hästhållning – IMVNBhat (G)
Programinriktat val; mot Naturbruksprogrammet inriktning Trädgård – IMVNBtra (G)

 • Yrkesintroduktion för enskild IMYNBfe (I)

Be din studie -och yrkesvägledare om hjälp.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare: 
SYV: 0524-12062
linn@dinglegymnasiet.se

Läs vår gymnasiekatalog här

Våra inriktningar och ansökningskoder:

 • Naturbruksprogrammet inriktning djur – djurvård – Kod NBDJU (Välj profil Djurvård eller Hund under extraval)

 • Naturbruksprogrammet inriktning Hästhållning – Kod NBHAT

 • Naturbruksprogrammet inriktning trädgård – Kod NBTRA

 • Programinriktat val; mot Naturbruksprogrammet inriktning Djurvård – IMVNBdjr (G)

 • Programinriktat val; mot Naturbruksprogrammet inriktning Hästhållning – IMVNBhat (G)

 • Programinriktat val; mot Naturbruksprogrammet inriktning Trädgård – IMVNBtra (G)

 • Yrkesintroduktion för enskild IMYNBfe (I)