Läsårstider

Hösttermin 2023

Terminstart

Åk 1 – 17 augusti
Åk 2 – 21 augusti
Åk 3 – 14 augusti

Studiedag

25 september – kompdag för öppet hus
30 oktober
åk 1 – 13 oktober 2023 (utvecklingssamtal åk 2,3)

Höstlov

v. 44

Terminsslut

21 december

Vårtermin 2024

Terminstart

10 januari

Sportlov

v. 8

PÅSKLOV

V.13

studiedagar

29 april – kompdag för öppet hus

Student

Fredag 31 maj

Klämdagar

30 apri
10 maj (ej åk 3)
7 juni

Terminsslut

Åk 1 14 juni
Åk 2 14 juni

Arbetsplatsförlagt lärande

ÅRskurs 1

HT23 vecka: 45-47
VT24 vecka: 12,14,15

ÅRskurs 2

HT23 vecka: 38-40
VT24 vecka: 20-22

årskurs 3

HT23 vecka: 33-35
VT24: Gymnasiearbete vecka 19-21