Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Under din tid på Dingle kommer du få 18 veckors APL. Detta är fördelat på tre år med start redan i ettan. APL innebär att du utför en del av utbildningen på riktiga arbetsplatser där du får möjlighet att utöva och utvecklas i ditt yrkesval.

APL utomlands

En del elever väljer att förlägga sin APL utomlands. Detta kan vara ett bra och spännande sätt att få en inblick i hur det fungerar utanför Sveriges gränser. Ett utbyte av kunskap globalt blir allt mer och mer viktigare i dagens samhälle.

Tät kontakt är A och O

För att vi som skola ska kunna ge dig som elev dom bästa förutsättningarna för din tid efter skolan krävs ett stort samarbete med näringarna vi utbildar personal till. Skolan grundades av gamla elever som just ville att kopplingen mellan skola och näring skulle fördjupas än mer och på det sättet kunna rekrytera kompetent personal i framtiden med dom specifika kunskaper de efterfrågar. Vi ser det som något mycket positivt att vi redan från grunden har en stor insyn i elevernas framtida arbetsplatser.

18 veckor av praktiskt lärande på riktiga arbetsplatser

Här finns möjlighet att förlägga din praktik utomlands