Introduktionsprogram – IM

På Dinglegymnasiet erbjuder vi Introduktionsprogrammen: Programinriktat val och Yrkesintroduktion.

Programinriktat val

En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Eleven läser kurser på det nationella programmet, och kompletterar samtidigt med de grundskolebetyg som saknas. Eleverna undervisas då i liten grupp med en eller flera lärare. Programinriktat val kan sökas mot alla inriktningar på naturbruksprogrammet: hund, djurvård, hästhållning och trädgård.

Yrkesintroduktion (för enskild)

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Upplägget är individuellt för varje elev, utifrån förutsättningar, intressen och förkunskaper skapar vi en studieplan. Eleven läser både kurser från grundskolan och kurser på det nationella programmet. På yrkesintroduktion ingår även mycket praktik, både ute på en arbetsplats och i skolans anläggningar. Målet med utbildningen är antingen att bli behörig till det nationella programmet eller att bli anställningsbar efter utbildningens slut.

Du kan läsa mer om de olika IM-programmen hos Skolverket:

www.skolverket.se

Du kan läsa mer om de olika IM-programmen hos Skolverket:

www.skolverket.se