Press

Välkommen till Pressarkivet.

  • Pressbilder får användas av medier för redaktionella ändamål som har med Skolan att göra.
  • Porträttbilder får användas i sammanhang som har med personens uppdrag på Skolan att göra.
  • Viss beskärning är tillåten, men bildernas karaktär får inte ändras.
  • Vid publicering, ange fotografens namn.
  • Bilderna får bara användas under tiden de finns i bilddatabasen. De får inte sparas på annan plats/i andra arkiv och användas senare.

Presskontakt