Uppehållsrum och framtida café!

Botten på internatet har blivit uppehållsrum och elevcafé. Premiäröppning under september.

Botten på internatet har blivit uppehållsrum och elevcafé. Premiäröppning under september.