Lantbruk med hästprofil


För dig som har ett brinnande hästintresse öppnar Nuntorpsgymnasiet många framtida dörrar om du väljer Naturbruk med inriktning Häst. Utbildningen varvar teori, skötsel och ridning. Under din skoltid har du även 18 veckors praktik fördelad på alla tre läsåren där du får möjlighet att tillämpa dina kunskaper i yrkeslivet.

På Nuntorps stora ridanläggning finns ett stort ridhus och stall med flera skolhästar och för dig som vill ta med egen häst finns även den möjligheten.

Du är mycket väl rustad att arbeta inom hästrelaterade verksamheter efter studenten, och har också allmän behörighet för vidare studier på högskolenivå.