Nationella gymnasiesärskoleprogrammet för Skog Mark och Djur


Inriktningar

På Programmet för Skog Mark och Djur finns stora möjligheter att anpassa utbildningen efter elevens önskemål. Du kan välja mellan häst- och lantbruksinriktning, men får även arbeta med skötsel av utemiljöer och smådjur som t ex kaniner, höns och får. Det är nämligen gymnasiesärskolan som har ansvar för skolans smådjursstall.

Köra traktor

På skolans stora körplan får eleverna träna att köra maskiner som t ex traktor. Den som vill får även hjälp att läsa in traktorteorin, för att ha chans att ta traktorkort.

Många olika kurser

Självklart läser våra elever gymnasiesärskolegemensamma ämnen också, som exempelvis svenska, matte, engelska, idrott och samhällskunskap. Vi har ett stort luftigt hemklassrum med tillhörande grupprum, där det finns möjlighet att arbeta enskilt eller tillsammans. Alla elever får en skoldator att arbeta med.

Schema

På bilden nedan kan du se hur ett typiskt veckoschema kan se ut.

APL

I utbildningen ingår totalt minst 22 veckor APL, ArbetsPlatsförlagt Lärande. Tillsammans hittar vi APL-platser där eleverna får träna sina praktiska färdigheter i verkligheten.

Internat

Det går bra att söka rum på vårt internat om man har lång eller krånglig resväg. Internatet är dock inte ett LSS-boende.

Nyfiken på Nuntorp?

Är du intresserad av att gå på Nuntorp? Du får gärna komma och prova en dag eller flera!

Om du vill boka prova på-dagar eller bara har frågor och funderingar, hör av dig till mentor Elisabeth Luttje Larsson:

linda@nuntorpsgymnasiet.se, eller 0521-576084