Gymnasiesärskola


På Nuntorpsgymnasiet finns det nationella gymnasiesärskoleprogrammet för Skog Mark och Djur. Här arbetar speciallärare, yrkeslärare och resurspedagoger tillsammans för att skapa en lärmiljö där alla får chans att utveckla sin fulla potential.

Är du intresserad av att gå på Nuntorp? Du får gärna komma och prova en dag eller flera!

Om du vill boka prova på-dagar eller bara har frågor och funderingar, hör av dig till mentor Linda Lamotte på linda@nuntorpsgymnasiet.se, eller 0521-576084.