BRED UTBILDNING FÖR GRÖNA JOBB


Söker du en naturbruksutbildning där kamratskapen är god och att du som elev sätts i centrum ska du välja Dinglegymnasiet. Vi erbjuder inriktningarna hästhållning, trädgård och djurvård med utgång djursjukvård eller arbete med hund.

Skolan har en nästan hundraårig lång tradition av att bedriva naturbruksutbildningar och har genom åren gett många en stabil grund till att gå vidare ut i yrkeslivet på. En utbildning inom naturbruk är idag mycket eftertraktad på arbetsmarknaden då dessa elever får en bred utbildning och lär sig ta ansvar samt jobba effektivt både självständigt och i grupp.

Hos oss kan du välja att läsa ett studiespår som ger dig grundläggande behörighet till högskolan efter din gymnasietid. Vi erbjuder även kurser som ger dig naturvetenskaplig behörighet. Oavsett vad du väljer kommer du att få en utbildning som varvas mycket praktiskt och teoretiskt.