SÖK TILL DINGLE


Vi har riksintag vilket innebär att oavsett vart du bor har du rätt att söka till det nationella gymnasieprogrammet naturbruk på Dinglegymnasiet, din hemkommun står för kostnaden. Detta gäller även om kommunen du bor i har motsvarande gymnasieutbildning.

Ni söker via webben, men tillvägagångssättet kan vara olika beroende på vart du bor. Prata med din studie -och yrkesvägledare på din skola och be om hjälp.

För att söka till Dinglegymnasiet använder du följande kurskoder:

  • Naturbruksprogrammet inriktning djur – djurvård - NBDJU
    (Välj profil Djurvård eller Hund under extraval)
  • Naturbruksprogrammet inriktning Hästhållning NBHAT
  • Naturbruksprogrammet inriktning trädgård – trädgård NBTRA


Du som inte är behörig till ett nationellt program kan även söka till Programinriktat val. Vi erbjuder.

Programinriktat val; mot Naturbruksprogrammet inriktning Djurvård IMVNBdjr (G)
Programinriktat val; mot Naturbruksprogrammet inriktning Hästhållning IMVNBhat (G)
Programinriktat val; mot Naturbruksprogrammet inriktning Trädgård IMVNBtra (G)

Vi erbjuder också Yrkesintroduktion föe enskild IMYNBfe (I)

Be din studie -och yrkesvägledare om hjälp.


Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss:
SYV: 0524-12062
linn@dinglegymnasiet.se