DINGLEGYMNASIET


Dinglegymnasiet är en skola med gamla anor. Skolan startades redan 1921 av Hushållningssällskapet och har sedan dess ägts och drivits av ett flertal olika huvudmän.

2017 startade Dinglegymnasiet AB upp naturbruksutbildning på skolan detta efter att Västra Götalands Regionen beslutat att lägga ner sin skolverksamhet i Dingle. Idag kan man läsa trädgård, djurvård, hund, häst samt lantbruk på skolan.

Dinglegymnasiet har också från 2019 en egen hästanläggning på Smedbergs gård för sin hästutbildning. Här kommer även hund delvis hålla till när vädret kräver det.

På skolans område finns bla ett stort växthus samt djurhus med tillhörande djurpark. Internatet ligger centralt på skolans område.