Växel 0521-576080

Kontakta oss


Vill du komma i kontakt med oss går det bra att skicka ett mail eller
ringa växeln på 0521-576080

Information med anledning av nya direktiv från FHM och regeringen

2021-03-26

Utbildningsminister Anna Ekström meddelade på gårdagens pressträff (25 mars) att skolor åter kan öppnas från och med 1 april. Skillnaderna i smittspridning är dock stora i olika delar av landet och Anna Ekström betonade att de regionala smittskyddsmyndigheternas direktiv är de vi skall förhålla oss till i första hand.

Från Smittskydd Västra Götaland meddelas att den nya brittiska stammen av viruset står för ca 80 procent av fallen. Den brittiska varianten är omkring 50 procent mer smittsam. Vad gäller ungdomar i åldersspannet 10–19 år har antalet fall ökat i omfattning och det är ganska jämnt fördelat mellan könen. I första hand är det en familjesmitta, i andra hand en arbetsplatssmitta. Det är en stor spridning runt Göteborgsområdet och det rör på sig i länet, vilket medför en fortsatt hög nivå även om det varierar mellan de olika länsdelarna.

För Västra Götalands del gäller därför att nuvarande regler för öppethållande av skolor kvarstår fram till 18 april på grund av hög nivå av samhällssmitta:

  • Gymnasieskolor rekommenderas att undervisa varje elev på plats i skolan minst 20 procent av den schemalagda tiden.
  • Högst en tredjedel av skolans elever bör vara på plats samtidigt.
  • För Naturbruk Västs skolor i Dingle och Nuntorp kvarstår därför de åtgärder som hittills vidtagits gällande elevers närvaro på skolorna.
  • Ovanstående gäller fram till 18 april men vi återkommer naturligtvis med nya besked om läget skulle förändras.

 

Lars-Göran Berg                                        Kristin Nilsson                              Carl-Göran Strutz

Ordförande                                                 Rektor                                         Rektor

Naturbruk Väst                                           Dinglegymnasiet                        Nuntorpsgymnasiet

_____________________________________________________________________________

Information med anledning av nya direktiv från FHM och regeringen

2021-03-26

Utbildningsminister Anna Ekström meddelade på gårdagens pressträff (25 mars) att skolor åter kan öppnas från och med 1 april. Skillnaderna i smittspridning är dock stora i olika delar av landet och Anna Ekström betonade att de regionala smittskyddsmyndigheternas direktiv är de vi skall förhålla oss till i första hand.

Från Smittskydd Västra Götaland meddelas att den nya brittiska stammen av viruset står för ca 80 procent av fallen. Den brittiska varianten är omkring 50 procent mer smittsam. Vad gäller ungdomar i åldersspannet 10–19 år har antalet fall ökat i omfattning och det är ganska jämnt fördelat mellan könen. I första hand är det en familjesmitta, i andra hand en arbetsplatssmitta. Det är en stor spridning runt Göteborgsområdet och det rör på sig i länet, vilket medför en fortsatt hög nivå även om det varierar mellan de olika länsdelarna.

För Västra Götalands del gäller därför att nuvarande regler för öppethållande av skolor kvarstår fram till 18 april på grund av hög nivå av samhällssmitta:

  • Gymnasieskolor rekommenderas att undervisa varje elev på plats i skolan minst 20 procent av den schemalagda tiden.
  • Högst en tredjedel av skolans elever bör vara på plats samtidigt.
  • För Naturbruk Västs skolor i Dingle och Nuntorp kvarstår därför de åtgärder som hittills vidtagits gällande elevers närvaro på skolorna.
  • Ovanstående gäller fram till 18 april men vi återkommer naturligtvis med nya besked om läget skulle förändras.

 

Ytterligare information hittar ni i den bilaga som medföljer detta brev och det går naturligtvis även bra att kontakta respektive skola för ytterligare information och/eller förtydligande.

 

Lars-Göran Berg                                  Kristin Nilsson              Carl-Göran Strutz

Ordförande                                          Rektor                           Rektor

Naturbruk Väst                                    Dinglegymnasiet           Nuntorpsgymnasiet

_____________________________________________________________________________

Åtgärder pga pandemin v. 9 och 10

Det pandemianpassade schemat från veckorna före sportlovet gäller även från och med måndag 1 mars. Några smärre ändringar sker, vilket berörda elever blir informerade om på måndag.

Vi skärper åtgärderna så till vida att både munskydd och visir ska användas i traktorkörningen. I övrigt gäller nu som tidigare munskydd i skolans bussar, flitigt tvättande av händer, hålla fysiskt avstånd inom- och utomhus och att man är hemma vid minsta förkylningssymptom.

Regionens rekommendation att använda munskydd i alla kollektiva färdmedel (dvs tåg, buss och taxi) ska följas av alla.

Det är det personliga ansvarstagandet som slutligen sätter stopp för smittspridningen!

/CG Strutz, rektor

_____________________________________________________________________________

Gymnasiekatalog


Har du missat vår gymnasiekatalog? ladda ner den genom att trycka på bilden bredvid eller beställ ett eget ex genom att maila info@nuntorpsgymnasiet.se

Nuntorpsgymnasiet – en skola med traditioner och framtida visioner


Nuntorpsgymnasiet är ett fristående gymnasium med visionen att ge våra elever en kvalificerad utbildning som lever upp till behov och förväntningar inom de gröna näringarna, framför allt inom lantbruk och häst.

Skolan ägs av Naturbruk Väst AB, ett icke vinstutdelande aktiebolag där allt överskott återgår in i verksamheten. Bolaget driver naturbruksgymnasierna i Dingle och Nuntorp.

Nuntorpsgymnasiet är också en av aktörerna inom Gröna Klustret, en sammanslutning av företag inom de gröna näringarna, lokaliserade till Nuntorp. Detta ger skolan unika möjligheter att bedriva natur-bruksundervisningen på plats, då vi har tillgång till det allra senaste på maskinsidan, en toppmodern ladugård med mjölkproduktion och även stall och ridhus.

Som elev på Nuntorpsgymnasiet är du de gröna näringarnas viktigaste framtida resurs och vår gemensamma vision är att du efter avslutade studier hos oss redan har en fot inne i arbetslivet och/eller en solid grund att stå på för vidare studier.

Välkommen till Nuntorpsgymnasiet!

CG Strutz, rektor