LANTBRUK


På Dinglegymnasiet har du möjlighet att läsa lantbruk med inriktning mot kombinationslantbruk. Skolan har en ekologisk profil och samarbetar med lantbrukare i Västra Sverige för att du skall få en utbildning som motsvarar branschens krav. Vill du läsa vidare finns det många olika möjligheter, du kan läsa olika Yrkeshögskoleutbildningar bl.a. Agrotekniker i Skara för att bli t.ex. egenföretagare eller driftsledare vid större lantbruksföretag. Du kan också läsa den treåriga lantmästarutbildningen vid Sveriges lantbruksuniversitet.