BRED UTBILDNING FÖR GRÖNA JOBB


Söker du en naturbruksutbildning där kamratskapen är god och att du som elev sätts i centrum ska du välja Dinglegymnasiet. Här kan du välja mellan fem olika inriktningar Hund, Häst, Trädgård, Djurvård och Lantbruk/Entrepenad.

Skolan har en nästan hundraårig lång tradition av att bedriva naturbruksutbildningar och har genom åren gett många en stabil grund till att gå vidare ut i yrkeslivet på. En utbildning inom naturbruk är idag mycket eftertraktad på arbetsmarknaden då dessa elever får en bred utbildning och lär sig ta ansvar samt jobba effektivt både självständigt och i grupp.

Alla våra gymnasieutbildningar ger högskolebehörighet!