Jordbruk

TRÄDGÅRD

Efter 10 års tapp av medlemmar går nu golfen en ljusare framtid tillmötes. Samtidigt ser vi också ett stort behov inom golfen att rekrytera utbildad personal för skötseln av grönytorna. Vi kommer behöva en helt ny armada med utbildad personal allt från Greenkeepers till Corse managers. Golfbanan är vår viktigaste produkt utan den har vi inget att sälja till våra gäster och medlemmar. Detta är inget lokalt problem utan ett som hela Golfsverige står inför och därför är det viktigt att vi utbildar personal i dag så att vi kan anställa i morgon!

Lars Östman Klubbchef/VD Sotenäs Gofklubb


Att jobba på en kyrkogård kräver ett stort kunnande. Du skall ha ett estetiskt sinne och tänkande eftersom du arbetar i en kulturhistorisk miljö. Idag ställs höga krav på att kunna köra maskiner, gräsklippare, grävare m.m. Behovet av arbetskraft är mycket stort, bara i Munkedal kommer vi på kort sikt att nyrekrytera fyra kyrkogårdsarbetare. Munkedal är inte ensamma om att behöva rekrytera personal. Svenska kyrkan kom nyligen med en utredning som visar på att behovet av att nyrekrytera är stort.

Hans-Olof Hansson kyrkogårdsförvaltare Munkedal


Läser du trädgårdsinrikningen på Dinglegymnasiet är du väl förberedd på att jobba inom trädgårdssektorn. Våra kursplaner tas fram i samarbete med de olika branscherna för att kunna tillgodose deras framtida behov. Vi ger dig högskolebehörighet så du kan läsa vidare efter gymnasiet på någon yrkeshögskoleutbildning eller på Sveriges lantbruksuniversitet.