Jordbruk

DJURVÅRD

Djurvårdsprofilen riktar sig till dig som har ett brinnande intresse för olika djurslag. Utbildningen ger dig såväl teoretiska som praktiska kunskaper om bland annat djurs beteenden, avel, foder, djursjukvård liksom företagande, ekonomi och etik.

Möjliga arbeten direkt efter avslutade studier finns inom zoofackhandel, uppfödning, djurturism, djurpensionat, djurpark, försäkringsbolag, friskvård och rehabilitering, veterinärklinik, djurtekniker (forskningsdjur) m.fl. Väljer du att läsa vidare efter din gymnasieexamen kan du bli veterinär, djursjukvårdare eller varför inte djurskyddsinspektör? Möjligheterna är många med en djurvårdsutbildning i bagaget!

Djurbranschens yrkesnämnd (DYN) ser sällskapsdjur som en framtidsbransch som snabbt gått från att vara mångas hobby till att ha blivit yrkesmässiga arbetstillfällen. Sällskapsdjursbranschen omsätter årligen 10 miljarder kronor och man ser en stadig ökning av efterfrågan på varor och tjänster och med det kommer även efterfrågan på utbildad personal att öka. Idag har ca 15 000 personer sin försörjning i sällskapsdjursbranschen. Man ser också att tillväxten i sällskapsdjursbranschen är fortsatt stark och att behovet av arbetskraft kommer att öka snabbt.

Källa: DYN www.djuryn.se