Jordbruk

HÄST

I mitt arbete som ridlärare och ridskolechef för Tjörns Ridklubb ser jag idag ett stadigt växande intresse för ridning för såväl barn som vuxna. Vi arbetar i enlighetmed Svenska Ridsportsförbundet mot ”Framtidens ridskola” för moderna, effektiva, trevliga och säkra ridskolor. Där spelar personal med en god grundutbildning en viktig roll i vårt dagliga arbete. Vi vill att ridskolan ska hålla en hög kunskapsnivå inom häst.

Alla ska tillsammans arbeta mot god hästhållning och sätta hästens välbefinnande i fokus. I vår arbetsgrupp har alla fem som arbetar med hästarna en gymnasial hästutbildning varav tre har en bakgrund från Dingle. Kunskapen och framförallt det yrkesmässiga säkerhetstänkandet i hästhanteringen är färdigheter som tar tid att utveckla. Där är en gymnasieutbildning inom häst en garanti för att den anställde gått igenom flera moment under en längre tid och med flera övningstillfällen. Att rekrytera utbildade ridlärare kan vara en utmaning och vi har haft svårt att rekrytera de senaste åren. Hästskötaryrket är en god bit på väg in i en bransch som kan öppna många olika vägar för dig som är hästintresserad. Min egen väg in i branschen började med en ansökan till Dingle och 23 år senare har jag inte ångrat mig. Mitt yrke har tagit mig på spännande resor som internationell hästskötare, högskolestudier inom häst och flera år som undervisande lärare på gymnasie- och ridskola.

Anna Albertsson Ridlärare/Ridskolechef Tjörns Ridklubb