STYRELSE


Styrelsen för Naturbruk Väst AB. Önskar ni komma i kontakt med någon i styrelsen maila på info@dinglegymnasiet.se


Lars-Göran Berg

Ordförande

Bertil Hagsgård

Ledamot

Cecilia Koch

Ledamot

Helene Karlsson

Ledamot

Lars Lindberg

Ledamot

Magnus Sörensen

Ledamot