Sjukanmälan

Sjukanmälan ska ske varje dag då eleven är sjuk, detta ska göras före kl: 08.00.
Telefonnummer till sjukanmälan :0524- 42800, välj knappval 1 för sjukanmälan och uppge elevens för -och efternamn samt klass. Elever under 18 år ska sjukanmälas av vårdnadshavare.