SMEDBERGS RIDHUS

DINGLEGYMNASIETS ANLÄGGNINGSKORT OCH ORDNINGSREGLER STALL SMEDBERG

Vårt anläggningskort gäller för nyttjande av ridhus och paddock.

All ridning på vår anläggning sker på egen risk.

Prislista:

 1. Årskort löper årsvis och gäller ett år från den datum man betalar avgiften på 3000 kr, vilket inkluderar ridning av max två egenägda hästar
 1. Halvårskort löper från 1:a oktober till sista mars följande år oavsett när man löser det under denna period och kostar 2000kr
 1. Månadskorten löper kalendermånaderna och kostar 500 kr per månad
 1. Engångsavgifter gäller ridning av en häst en gång, kostar 150 kr.
 1. Har man eller önskar man rida fler än 2 hästar kan man lösa ett kort för hästverksamheter med kommersiellt syfte vilket kostar 5000 kr per år. Detta löper årsvis och gäller från inköpsdatum ett år framöver.

Bokning av ridhus eller paddock kostar 300 kr/ timme och innebär att man ensam eller som grupp disponerar ridhus eller paddock.Denna bokningsavgift gäller också de som har något av ovanstående kort och vill exklusivt rida på en av våra banor i annat fall har alla tillgång till banorna.

I och med att man bokar och betalar avgiften på 300 kr/timme är avgiften betalt för de tillhörande ekipage som rider, dvs de som inte har ridhuskort skall alltså inte betala en ytterligare avgift på 150 kr.

Löshoppning kan bokas och kostar 400 kr/ timme pga ökad kostnad för återställande.

Betalningssätt: Anläggningskort såsom årskort, halvårskort, kommersiellt årskort faktureras ut och kan beställas via vår e-mailridhus@dinglegymnasiet.se. Information om namn, adress samt telefonnummer skall finnas med och vilket sorts kort jag vill köpa. Kortet gäller från och med erhållen betalningen och kommer med posten. När kortet löpt ut kommer det automatiskt en ny faktura vilket man betalar eller skickar oss meddelande om att man inteönskaren förlängning.

Månadskort och engångsavgift betalas via swish 123 143 41 25, här gäller din egen swish verifikation som betalningsbevis. Märk betalning ridhus och typ av betalning.

All betalning skall ske i förskott, innan man använder anläggningen

Ordningsregler på vår anläggning

 • Håll en god ton och bemöt andra som man själv vill bli bemött
 • Hela anläggningen är rökfri
 • Inga lösa hundar eller lösa hästar på banorna
 • Vid löpshoppning skall ridhuset bokas och betalas enligt ovan.
 • Longering av häst samtidigt som annan ryttare rider är ej tillåtet med hänsyn till säkerhetsrisk med släpande linor om den kommer lös. Den som befinner sig i ridhuset först har företräde.
 • Mocka efter er i direkt anslutning till att ni lämnar våra banor och parkeringen.
 • Ljuset skall släckas i samband med att man lämnar våra banor
 • Tillträde till vårt stall för obehöriga är inte tillåtet
 • Fysisk kontakt med uppstallade hästar är ej tillåtet, gäller även hästar i hagarna.
 • För att förebygga smitta gäller samma smittskyddsregler som beskrivs i tävlingsreglementet.
 • Tar man fram något tar man bort efter sig.
 • Hoppning på våra banor skall ske på tisdags- och torsdagskvällar som är på anläggningen anslagna hoppkvällar. Hoppning på andra ej bokade tider är inte tillåtna om inte annat har kommits överens om med ryttare som nyttjar anläggningen för tillfället. Ansvaret för att ingen störs ligger den som bygger hinder.
 • Banorna harvas vid normala förhållande två gånger per vecka med undantag av sommarmånaderna.
 • Dinglegymnasiet har rätt att säga upp anläggningskort och/eller avvisa ryttare/personer som inte respekterar våra regler.

Dessa regler skall ses som ett hjäLpmedel till att skapa en bra och hänsynsfull samverkan på våran anläggning. Nyttjade har ett eget ansvar att samverka i ett kollektivt nyttjande av ridhus och paddock.

HÄNSYN - RESPEKT - SÄKERHET - GOTT OMDÖME - HÅLL RENT.

För kommunikation med de som nyttjar vår anläggning regelbundet finns facebook; Smedbergs ridhus

TISDAGAR OCH TORSDAGAR ÄR HOPPNINGS DAGAR

För mer information se ordningsregler för vår anläggning

Med vänlig hälsning

Driftsansvarig Dinglegymnasiet

Vi har en gruppfacebook där de som nyttjar vår anläggning regelbundet kommunicerar och till exempel samordna aktiviteter m.m.

22 mån 23 tis 24 ons 25 tor 26 fre 27 lör 28 sön
Heldag
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Nu: feb 25 03:31 f m
16:00 Ridhus bokat
Ridhus bokat
feb 26 kl. 16:00 – 17:00
Carolina F
11:00 Ridhuset bokat till hundträning
Ridhuset bokat till hundträning
feb 28 kl. 11:00 – 13:00
Sissel Eriksson, Dinglegymnasiet