Växel 0521-576080

Kontakta oss


Vill du komma i kontakt med oss går det bra att skicka ett mail eller
ringa växeln på 0521-576080

Information angående Covid 19 ( Corona )

”Ledningen återkommer med mer information med anledning av den nya situationen. Kolla hemsidan med täta mellanrum under dagen!”

 

Information angående Covid 19 ( Corona )

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän spridning i Sverige som mycket hög. Naturbruk Väst följer aktivt händelseutvecklingen gällande den nya virussjukdomen Covid 19, ( Corona), och vidtar åtgärder vid behov. Information om ändrade direktiv kan komma snabbt, vilket innebär att man bör vara uppmärksam på sms, mail, hemsida och Facebook. Vid frågor kontaktas skolledningen.

Handlingsplan

Elever och personal som uppvisar symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber skall stanna hemma. Detta gäller även två dagar efter tillfrisknande.

Vid oro och frågor hänvisas elever och vårdnadshavare till skolsköterskan, tel 0524-12066. Skolhälsovården följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 

Tänk på att:

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Nuntorp 2020-03-12

CG Strutz, rektor

 

_____________________________________________________________________________

Gymnasiekatalog


Har du missat vår gymnasiekatalog? ladda ner den genom att trycka på bilden bredvid eller beställ ett eget ex genom att maila info@nuntorpsgymnasiet.se

Nuntorpsgymnasiet – en skola med traditioner och framtida visioner


Nuntorpsgymnasiet är ett fristående gymnasium med visionen att ge våra elever en kvalificerad utbildning som lever upp till behov och förväntningar inom de gröna näringarna, framför allt inom lantbruk och häst.

Skolan ägs av Naturbruk Väst AB, ett icke vinstutdelande aktiebolag där allt överskott återgår in i verksamheten. Bolaget driver naturbruksgymnasierna i Dingle och Nuntorp.

Nuntorpsgymnasiet är också en av aktörerna inom Gröna Klustret, en sammanslutning av företag inom de gröna näringarna, lokaliserade till Nuntorp. Detta ger skolan unika möjligheter att bedriva natur-bruksundervisningen på plats, då vi har tillgång till det allra senaste på maskinsidan, en toppmodern ladugård med mjölkproduktion och även stall och ridhus.

Som elev på Nuntorpsgymnasiet är du de gröna näringarnas viktigaste framtida resurs och vår gemensamma vision är att du efter avslutade studier hos oss redan har en fot inne i arbetslivet och/eller en solid grund att stå på för vidare studier.

Välkommen till Nuntorpsgymnasiet!

CG Strutz, rektor