Växel 0521-576080

Kontakta oss


Vill du komma i kontakt med oss går det bra att skicka ett mail eller
ringa växeln på 0521-576080

Information angående pandemiåtgärder från 17 maj

Fr o m 16 maj lättar V:a Götalandsregionen på restriktionerna för gymnasieskolor. Med start den 17 maj påbörjar Nuntorpsgymnasiet arbetet med att komma tillbaka till normal undervisning och ”vanlig skolvardag”. Detta under förutsättning att smittspridningen fortsätter att sjunka och att det inte kommer nya beslut från region eller riksdag.

Följande gäller från och med måndag 17 maj:

  • Klasserna undervisas helt åtskilda, fördelade på klassrum i skolhuset, ladugårdssalen och ridhuset.
  • Klasserna har olika lunchtider.

För att undvika smittspridning och kunna fortsätta enligt det nya schemat läsåret ut är det mycket viktigt att vi alla tar personligt ansvar:

  • Tvättar händerna ofta och noggrant, spritar händerna likaså
  • Undviker att trängas eller samlas många tillsammans
  • Stannar hemma vid symptom (snuva, halsont, feber etc)

 

CG Strutz, rektor

_____________________________________________________________________________

Information med anledning av regionens senaste direktiv

2021-04-16

 

Naturbruk Västs skolor i Dingle och Nuntorp följer fortsatt utvecklingen gällande covidsmittan i regionen. Från Smittskydd Västra Götaland kom beskedet 14 april att läget är fortsatt allvarligt. Regionen har med anledning av detta beslutat följande rekommendationer för gymnasieskolan:

  • Högst hälften av gymnasieskolans elever bör vara på plats samtidigt.
  • Fördelningen av den totala närvaron mellan elever, klasser och årskurser bestäms av skolans huvudman.
  • De elever som på grund av sina behov, individuellt eller utifrån utbildningens art (till exempel praktiska moment), ändå har närundervisning, är inte inräknade i de 50 procenten.

De åtgärder som hittills vidtagits i Dingle och på Nuntorp, gällande elevers närvaro på skolorna, förhåller vi oss därför till även fortsättningsvis. Dvs:

  • Varje elev undervisas på plats i skolan minst 20 procent av den schemalagda tiden.
  • Högst hälften av skolans elever bör vara på plats samtidigt, enligt respektive skolas upplägg.

För Naturbruk västs skolor gäller ovanstående åtgärder minst fram till 2 maj men kan komma att förlängas ytterligare.

Vi återkommer naturligtvis med nya besked om läget skulle förändras.

Undrar du över något, går det bra att kontakta respektive skola för ytterligare information och/eller förtydligande.

 

Lars-Göran Berg                          Kristin Nilsson                       CG Strutz

Ordförande                                  Rektor                                    Rektor

Naturbruk Väst AB                      Dinglegymnasiet                     Nuntorpsgymnasiet

 

_____________________________________________________________________________

Ansökningarna börjar trilla in!

Vi är så glada att redan nu se att vi får in ansökningar till läsåret 21/22. Missa inte chansen att bli en i vårt gäng – sök idag!

_____________________________________________________________________________

Gymnasiekatalog


Har du missat vår gymnasiekatalog? ladda ner den genom att trycka på bilden bredvid eller beställ ett eget ex genom att maila info@nuntorpsgymnasiet.se

Nuntorpsgymnasiet – en skola med traditioner och framtida visioner


Nuntorpsgymnasiet är ett fristående gymnasium med visionen att ge våra elever en kvalificerad utbildning som lever upp till behov och förväntningar inom de gröna näringarna, framför allt inom lantbruk och häst.

Skolan ägs av Naturbruk Väst AB, ett icke vinstutdelande aktiebolag där allt överskott återgår in i verksamheten. Bolaget driver naturbruksgymnasierna i Dingle och Nuntorp.

Nuntorpsgymnasiet är också en av aktörerna inom Gröna Klustret, en sammanslutning av företag inom de gröna näringarna, lokaliserade till Nuntorp. Detta ger skolan unika möjligheter att bedriva natur-bruksundervisningen på plats, då vi har tillgång till det allra senaste på maskinsidan, en toppmodern ladugård med mjölkproduktion och även stall och ridhus.

Som elev på Nuntorpsgymnasiet är du de gröna näringarnas viktigaste framtida resurs och vår gemensamma vision är att du efter avslutade studier hos oss redan har en fot inne i arbetslivet och/eller en solid grund att stå på för vidare studier.

Välkommen till Nuntorpsgymnasiet!

CG Strutz, rektor