Jordbruk

Skolstart på Nuntorp ht 2019

Öppethus och besöksdagar hos oss

Besöksdag Lördag 19/1 Klockan 10.00-12.00


Dinglegymnasiet AB har fått tillstånd att få starta upp Nuntorpsgymnasiet från ht 2019. Inriktningen för Nuntorpsgymnasiet kommer att vara häst, lantbruk samt särskola.

Dinglegymnasiet har under en tid fört dialoger med ett flertal företagare och företrädare inom dom gröna näringarna i Dalsland som alla vittnar om ett mycket starkt behov utav utbildad personal för framtiden. Genom att förlägga en naturbruksutbildning på Nuntorp kommer vi kunna utbilda arbetskraft med rätt kompetens för det gröna näringarna.

På området kommer också finnas ett starkt nätverk av olika företag inom de gröna näringarna som Nuntorpsgymnasiet kommer att samarbeta med.

Du kan ladda ner våran gymnasiekatalog i PDF format klicka här