NATURBRUKSSKOLOR NÄRA DIG


NATURBRUK VÄST AB driver idag två naturbruksskolor. Enda sedan starten 2017 då vi startade vår första skola i Dingle har vår målsättning varit att kunna ge en utbildning som uppfyller arbetsgivarnas i dag högt ställda krav på personal vi rekrytering. 2019 startade vi även upp en naturbruksutbildning på Nuntorp som varit mycket efterfrågad.

Idag är bristen på anställningsbar personal inom den gröna sektorn extremt stor, detta har bidragit till att det är just personer inom branschen som gick ihop och startade Dinglegymnasiet AB som idag bytt namn till NATURBRUK VÄST AB. Med vår breda kompetens samlad bland ägare och medarbetare kan vi idag ge en utbildning som just uppfyller dagens krav.

Just din utbildning är viktig för oss!
DINGLEGYMNASIET


Dingleymnasiet är en naturbruksskola som jobbar med visionen att ge våra elever en kvalificerad utbildning som möter dagens krav inom naturbrukets branscher. För det krävs såväl förankring i traditionerna som förmåga till nytt, kreativt tänkande.

På Dinglegymnasiet kan du läsa inriktningarna Lantbruk, Trädgård, Häst, Hund samt Djurvård

NUNTORPSGYMNASIET


Lantbruksutbildningen på Nuntorpsgymnasiet erbjuder en bred utbildning där du lär dig både om lantbruksdjur, odling och maskiner. Skolan samarbetar med lantbrukare i Dalsland för att du skall få en utbildning som motsvarar branschens krav. Vill du läsa vidare finns det många olika möjligheter.

Nuntorpsgymnasiet erbjuder inriktningarna Lantbruk och häst. Det erbjuds även en särskoleutbildning.