Växel 0524-42800

Kontakta oss


Vill du komma i kontakt med oss går det bra att skicka ett mail eller
ringa växeln på 0524-42800

Information med anledning av nya direktiv från FHM och regeringen

2021-03-26

Utbildningsminister Anna Ekström meddelade på gårdagens pressträff (25 mars) att skolor åter kan öppnas från och med 1 april. Skillnaderna i smittspridning är dock stora i olika delar av landet och Anna Ekström betonade att de regionala smittskyddsmyndigheternas direktiv är de vi skall förhålla oss till i första hand.

Från Smittskydd Västra Götaland meddelas att den nya brittiska stammen av viruset står för ca 80 procent av fallen. Den brittiska varianten är omkring 50 procent mer smittsam. Vad gäller ungdomar i åldersspannet 10–19 år har antalet fall ökat i omfattning och det är ganska jämnt fördelat mellan könen. I första hand är det en familjesmitta, i andra hand en arbetsplatssmitta. Det är en stor spridning runt Göteborgsområdet och det rör på sig i länet, vilket medför en fortsatt hög nivå även om det varierar mellan de olika länsdelarna.

För Västra Götalands del gäller därför att nuvarande regler för öppethållande av skolor kvarstår fram till 18 april på grund av hög nivå av samhällssmitta:

  • Gymnasieskolor rekommenderas att undervisa varje elev på plats i skolan minst 20 procent av den schemalagda tiden.
  • Högst en tredjedel av skolans elever bör vara på plats samtidigt.
  • För Naturbruk Västs skolor i Dingle och Nuntorp kvarstår därför de åtgärder som hittills vidtagits gällande elevers närvaro på skolorna.
  • Ovanstående gäller fram till 18 april men vi återkommer naturligtvis med nya besked om läget skulle förändras.

 

Ytterligare information hittar ni i den bilaga som medföljer detta brev och det går naturligtvis även bra att kontakta respektive skola för ytterligare information och/eller förtydligande.

 

Lars-Göran Berg                                  Kristin Nilsson              Carl-Göran Strutz

Ordförande                                          Rektor                           Rektor

Naturbruk Väst                                    Dinglegymnasiet           Nuntorpsgymnasiet

_____________________________________________________________________________

Information Coronaåtgärder efter sportlovet

 

2021-02-23

För Naturbruk Västs skolor, Dingle- respektive Nuntorpsgymnasiet, gäller följande åtgärder  efter sportlovet

Dinglegymnasiet: redan vidtagna åtgärder bedöms i huvudsak vara väl anpassade och fortsätter därför gälla tills vidare.

En ändring görs dock –  För elever årskurs ett Trädgård kommer även torsdag och fredag vecka nio övergå till distansundervisning.

 

Nuntorpsgymnasiet: för Nuntorpsgymnasiet bedöms de åtgärder som för närvarande gäller  vara tillräckliga och gäller därför tills vidare även efter sportlovet

 

Ovanstående gäller i förhållande till de myndighetsdirektiv som hittills förmedlats och kan med kort varsel förändras. Var därför även i fortsättningen uppmärksam på den information som kommer från Naturbruk Västs båda skolor, Dingle och Nuntorp.

 

För eventuella frågor, tag kontakt med respektive rektor

 

Dinglegymnasiet – Kristin Nilsson,

tele 0524 12060, mail kristin@dinglegymnasiet.se

Nuntorpsgymnasiet – Carl-Göran Strutz,

tele 0705 561876, mail cg.strutz@nuntorpsgymnasiet.se

 

Lars-Göran Berg

ordförande Naturbruk Väst

_____________________________________________________________________________

Till elever och vårdnadshavare på Dinglegymnasiet och Nuntorpsgymnasiet,

Coronapandemin fortsätter att hålla oss i ett fast grepp och på Naturbruk Väst följer vi utvecklingen noga. Vi säkerställer en beredskap att vidta åtgärder om och när de behövs.

 

På våra två skolor, Nuntorpsgymnasiet och Dinglegymnasiet, sköts undervisningen i nuläget såväl med fjärrlösningar som med mindre elevgrupper på plats. I elevernas gymnasiekurser ingår en stor mängd praktiska moment som dels är svåra att sköta på distans, dels är årstidsbundna och därmed inte möjliga att skjuta upp annat än tillfälligt. Detta gäller inte minst för elever i årskurs 3 och de prioriteras därför. Elever som av andra skäl behöver få komma till skolorna bereds möjlighet till det.

Elevernas arbetsplatsförlagda praktik – APL – genomförs också den i möjligaste mån enligt plan.

 

De båda skolorna informerar var och en sina respektive elever och vårdnadshavare om de förändringar som eventuellt behöver ske. För att skapa så bra förutsägbarhet som möjligt, strävar skolorna efter god framförhållning.

I landet som helhet och i västra Götalandsregionen i synnerhet är läget skört med en smittspridning som ser ut att öka. Vi följer de rekommendationer som ges, samtidigt som vi gör vad vi kan för att minska de negativa effekter olika åtgärder kan ha.

 

Information är viktigt. Ta därför för vana att regelbundet använda er av de informationskanaler som skolorna har. Tveka heller inte att höra av er till respektive skola om ni undrar över något.

 

 

Lars-Göran Berg

Styrelseordförande

Naturbruk Väst AB

_____________________________________________________________________________

Gymnasiekatalog


Har du missat vår gymnasiekatalog? ladda ner den genom att trycka på bilden bredvid eller beställ ett eget ex genom att maila info@dinglegymnasiet.se

Niklas Olsson gick efter Dingle in i föräldraföretaget som bedriver mjölkproduktion och växtodling. Niklas gick även med som deltidsbrandman och åker nu ut som styrkeledare.

”Min tid på Dingle var de tre roligaste åren under skolåren. Vänner för livet och breda utbildningsmöjligeter inom många olika inriktningar. Hade man fått chansen att göra om de hade jag gjort de utan att tveka.”

Sanna har efter Dingle läst vidare till husdjursagronom på Sveriges lantbruksuniversitet. Idag jobbar hon som fältkontrollant för länsstyrelsen i Jönköpings län.

”jag tyckte Dingle var en mycket rolig och inspirerande tid som gav mig en bra plattform, både genom kontakter och via kunskap. Lärarna var alltid engagerade och utbildningen var ganska bred vilket gjorde att man inte låste in sig i ett spår vilket jag idag känner är en stor vinst när jag utbildat mig till husdjursagronom.”