Viktig information om sjukanmälan

Om du skulle bli sjuk ska sjukfrånvaro anmälas före kl: 08.00 via telefonsvar på telefonnummer: 0524–428 00, följ instruktionerna. Om du är under 18 år ska sjukfrånvaro alltid anmälas av vårdnadshavare.

Om du blir sjuk under dagen ring samma nummer. Vi lyssnar även av telefonen under dagen.

  • Sjukfrånvaro ska anmälas varje dag som du är sjuk.
  • Ingen annan kontaktväg kommer att ge giltig frånvaro.
  • Om du har ett bokat besök hos vårdcentral, tandläkare eller liknande, behöver du visa upp ett giltigt intyg innan du ska dit.

OBS!
Frånvaroanmälan som inkommer för sent kommer att registreras som ogiltig frånvaro, detta kan vid upprepade tillfällen komma att påverka elevens studiebidrag.