ÄGARE


De största ägarna i Naturbruk Väst AB är Dingleskolans elevförbund som idag äger 35 % av aktierna samt Gröna Klustret Nuntorp ekonomisk förening som äger 30 % av aktierna. Gröna Klustrets kapital kommer från lantbrukare från Dalsland.

Resterande aktier ägas av tidigare elever och andra som har ett intresse av att Dingle och Nuntorp fortsätter bedriva natubruksutbildning på orterna.

Nuntopsskolan elevförbund har en mindre aktiepost i skolan. Största enskilda ägarna har ett aktiekapital på 100 000 kr men merparten av de de drygt 230 delägarna har 500 - 1000 kr i aktiekapital.

Detta gör att skolan idag är ägd av i huvudsak tidigare elever som anser att en fortsatt skolverksamhet är ett måste för att branscherna skall kunna växa samt rekrytera personal i framtiden.